ပိုက်ဆံအိတ်အား ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်

ယာဉ်မောင်း ဦးကျော်ဇင်သန် မောင်းနှင်သော 1L/7434 ယာဉ်ပေါ်တွင် (၈.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့) က ကျန်ခံသော ပိုက်ဆံအိတ်အား ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးဝေဖြိုးထံသို့ (၉.၆.၂၀၁၆ ညနေ ၄:၄၅) တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။