ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို “က” ဒါရိုက်တာ (၄) ဦးနှင့် “ခ” ဒါရိုက်တာ (၆) ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ပြီး ၎င်းတို့ အားလုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် ရာထူး

ခန့်အပ်သည့်နေ့ရက်

  ၁။

Dr.မောင်အောင်

အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အခန်း အမှတ် (၆၀၄)၊ ကွန်ဒို(အေ)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဥက္ကဌ

၁၇.၈.၂၀၁၅

  ၂။

ဦးကျော်စိုး

အတွင်းရေးမှူး
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်
အမှတ်(၅၃)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ ၀င်ဒါမီယာရိပ်သာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“က”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၃။

ဦးလှအောင်

ဥက္ကဌ
မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ
အမှတ်(၇၁)၊ ပုလဲလမ်း၊(၅၄/က) ရပ်ကွက်၊သု၀ဏ္ဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“က”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၄။

ဦးမိုးဟိန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

လွတ်တော်အိမ်ယာ၀င်း၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“က”ဒါရိုက်တာ  
  ၅။

ဦးရဲမြင့်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Octagon International Services Co., Ltd.
အမှတ်(၂)၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ တာမွေကလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၆။

ဦးခင်ထွန်း

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Capital Automotive Ltd.
အမှတ်(၁၂၂)၊ ဒုတိယထပ်၊ ၄၂လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။

“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၇။

ဦးဇော်လေး

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Fishery & Marine Products 2000 Ltd.
တိုက်(ဘီ)၊ အခန်းအမှတ်(ဘီ-၁၉/၂၀/၂၉/၃၀)၊ ရွှေကိန္နရီအိမ်ရာ၊ (ရ)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၈။

ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Shwe Than Lwin Media Co., Ltd.
အမှတ်(အိုင်-၂)၊ စပယ်လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်း ဘူတာရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
  ၉။

ဦးဇေယျသူရမွန်

M.D/CEO
Royal Gun Kul Pte., Ltd.
အမှတ်(B9/10)၊ Plan Court Villar၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၇.၈.၂၀၁၅
 ၁၀။ ဦးအောင်မြတ် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
Integrated Smart Solution Co., Ltd
“ခ”ဒါရိုက်တာ ၁၂.၁.၂၀၁၆