အစုရှယ်ယာရောင်းချမည့်အစီအစဉ်

အစုရှယ်ယာများရောင်းချမည့်အစီအစဉ်

ကုမ္ပဏီများဦးစီးဌာနမှ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို (၂၇-၇-၂၀၁၅) နေ့တွင် အမှတ် ၁၃၃၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ (ရက) ဖြင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတဆင့် အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေငြာပြီး အစုရှယ်ယာများ တရားဝင် ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုထုတ်ဝေရောင်းချမည့် ရှယ်ယာသည် ပဏာမ အဆင့် အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

ကမ်းလှမ်းချက် - အများပြည်သူထံ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးငွေ ကျပ် (၅) ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသည့် ကမ်းလှမ်း အစုရှယ် ယာပေါင်း (၅၀,၀၀၀) ကိုရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်သည့်ဈေးကွက် - အစုရှယ်ယာ ရောင်းချမှုအတွက် အဓိကရည်ရွယ်သည့်ဈေးကွက်မှာ ရန်ကုန် မြို့နေ အရင်းအနှီးပြုလုပ်လိုသော ပြည်သူလူထုကိုရည်ရွယ်ပါသည်။

ကမ်းလှမ်းဈေးနှုန်း - ကမ်းလှမ်းအစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်

အနည်းဆုံးအရေအတွက် - ဝယ်ယူရာတွင် ကမ်းလှမ်းရှယ်ယာ အနည်းဆုံး (၁) စု

အများဆုံးအရေအတွက် - အများဆုံးအရေအတွက် ကမ်းလှမ်းရှယ်ယာ (၁၀၀၀) စု

ဝယ်ယူခွင့်ရှိသူများ - မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ များ ဝယ်ယူခွင့်ရှိပါသည်။

ကမကထပြုသူများ(ကနဦးတည်ထောင်သူ)၏တာဝန်ခံချက် - ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီကို ကမကထပြုသူများအနေ ကမ်းလှမ်းအစုရှယ်ယာများမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် ကျော်လွန်သည်တိုင်အောင်အပြည့်အဝထည့်ဝင်လာခြင်းမရှိပါက ကမကထပြု သူများအနေဖြင့် ထည့်ဝင်ရန်ကျန်သော အစုရှယ်ယာများကို ကမ်းလှမ်းဈေး နှုန်းဖြင့် အချိုးကျထည့်ဝင်ကြရန် တာဝန်ယူထားပါသည်။

ရောင်းချရေးနည်းလမ်းများ-ဝယ်ယူလိုသူများသည် ဦးစွာအမှတ်(၆၅)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ မာန်အောင်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီရုံးတွင်  လျှောက်လွှာပုံစံကို ရုံးချိန်အတွင်း ထုတ်ယူ ပြီး အချက်အလက် ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှယ်ယာဝယ်ယူခွင့်ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ဖြန့်ချီရေးဘဏ်များတွင် ငွေသွင်းရပါမည်။ ငွေသွင်းချလံနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသို့ ဝယ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံကို တင်ပြ ရမည်ဖြစ်သည်။ အပတ်စဉ် ပြုလုပ်နေသည့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ အတည်ပြု ချက်ရမှသာ ဝယ်ယူခွင့်အတည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီရှယ် ယာလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုချက် မရရှိသူများကို ချက်ချင်း  အကြောင်းကြား ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာဖြန့်ချိရေးဘဏ်အသီးသီး မှငွေများ ထုတ် ယူစေမည် ဖြစ်သည်။

ငွေပေးချေခြင်း - ဝယ်ယူလိုသူများသည် ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ၏ ဖြန့်ချီသည့် ဘဏ်များဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိ တက်၊ ရန်ကုန်စည်ပင် သာယာရေးဘဏ်လီမိတက်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် တို့၏ သတ်မှတ်ဘဏ်ခွဲများ၌ ရှယ်ယာတန်ဘိုး အပြည့်အဝကို လက်ငင်း ငွေပေးချေလျက် ဝယ်ယူခွင့်ကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီရုံး၌ အဆိုပြုလျှောက်ထားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရောင်းချမည့်အချိန် - လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပါက အများပြည်သူသို့ သတင်းစာများမှ တရားဝင် ဖိတ် ခေါ် ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို အများသိစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ရောင်းချမည့် အချိန် (၂) လ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ဦးစားပေးမှု - အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီမှ အချက်အလက်များ စစ်ဆေးပြီး အစု ရှယ်ယာလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူရန် လျှောက်ထားသူ များအား ရှယ်ယာများခွဲဝေရောင်းချပေးမှုကိစ္စကို ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ် ပါမည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ သည် ရှယ်ယာ ပမာဏအနည်းငယ်ကို ဝယ်ယူလိုသော အသေးစားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများကို ဦးစားပေးရောင်းချပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကောင်တာအစီအစဉ် - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောင်တာဈေးကွက် (over the Counter)မတည်ထောင်မှီ ရန်ကုန်ဘက်စ်ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်အရကောင်တာအစီအစဉ်ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး securities exchange laws အရ securities company (၃)ခုပေါင်း၍ over the counter တည်ထောင် ပြီးစီးပါက ၄င်းတွင်တင်ပြီးရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေ ဖြင့်(၂)နှစ်အတွင်း listed ကုမ္ပဏီပြုလုပ်ရန်မရှိသေးပါ။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်အရ ကောင်တာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

MICခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း- မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အများပြည်သူသွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်(PPP) ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အတက်နိုင်ဆုံးစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက် တင်သွင်းလာ သည့် ကားသစ်များ အခွန်ကင်းလွတ်မှု နှင့် (၅)နှစ်၀င်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်(MIC)၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။