ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စရိတ်

မှတ်ပုံတင်ကြေး

၁,၀၀၀,၀၀၀

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်

၁၇၀,၀၀၀

အခြားဆောင်ရွက်မှုစရိတ်

၁,၀၀၀,၀၀၀

စုစုပေါင်း

၂,၁၇၀,၀၀၀

 

CIF ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူမည့် City Bus ကားသစ်များ (2015 Model)

ကားအမျိုးအစား

စီးရေ

ဈေးနှုန်း (ဒေါ်လာ)

တန်ဘိုး

Higer (China)

၁၅ စီး

၈၁,၈၄၀

၁,၂၂၇,၆၀၀

King Long (China)

၁၅ စီး

၇၉,၃၄၀

၁,၁၉၀,၁၀၀

Daewoo (Korea)

၁၅ စီး

၁၁၉,၇၀၀

၁,၇၉၅,၅၀၀

Hyundai (Korea)

၁၅ စီး

၁၁၉,၇၀၀

၁,၇၉၅,၅၀၀

Scania (Sweden)

၅ စီး

၂၄၅,၀၀၀

၁,၂၂၅,၀၀၀

စုစုပေါင်းတန်ဘိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

   

၇,၂၃၃,၇၀၀

ဝယ်ယူတင်သွင်းမည့်ကာလ(၄) လအတွင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

ဝယ်ယူထားသည့် 2015- 2016 model city bus များ (၆၅) စီး

ထောက်ကြန့်မြေအကျယ် (၂၃) ဧကပေါ် ကားရပ်နားကွင်း၊ ရုံးအဆောက်အဦး၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်သည့် အလုပ်ရုံ၊

တည်ဆောက်မှုခန့်မှန်းစရိတ်

၃၀၀၀၀ သိန်း

မှတ်တိုင်များတွင် တပ်ဆင်မည့် LED ဘုတ်များနှင့်
ICT ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်တည်ဆောက်မှု ထိန်းချုပ်စခန်း

၁၀၀၀၀ သိန်း

မြို့တွင်းကုမ္ပဏီရုံးမြေနေရာဝယ်ယူရန်နှင့်တည်ဆောက်စရိတ်

၁၂၀၀၀ သိန်း

မြို့တွင်းကားများရပ်နားစခန်း (သာကေတ - ကြက်လျှာစွန်း)

၅၀၀     သိန်း