ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ

ရန်ကုန်မြို့၊ အများပြည်သူ သွားလာမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အတွက် နိုင်ငံတော်-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ဖြင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့် သက်ဆိုင် သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Yangon Bus Public Company Limited) ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၊ ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်  မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၃၃၁/၂၀၁၅-၁၆ (ရက)) ဖြင့် (၂၇-၇-၂၀၁၅) နေ့တွင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး၊လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်ခွင့်လက်မှတ် အမှတ်(၁၀/၂၀၁၅-၁၆) ဖြင့် (၂၂-၁၀-၂၀၁၅) ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အတွက် ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အစုရှယ်ယာ ပြည်သူများဝယ်ယူနိုင်ရန် အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း အခမ်းအနားကျင်းပပါမည်-

          ကျင်းပမည့်နေ့ရက် ။                 ။        ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက် ၊ (သောကြာနေ့)

          ကျင်းပမည့်အချိန်   ။                 ။        နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၃၀ နာရီအထိ

          ကျင်းပမည့်နေရာ   ။                 ။        မင်္ဂလာခန်းမ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသား မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင် ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက    - ၀၁-၂၃၀၁ ၉၇၈၊ ၀၉၅၅၀ ၅၂၅၈၊ ၀၉၂၅၃၀ ၆၆၅၅၇

                                                                                           ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

                                                                          ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်